เทศบาลนครตรัง ประกาศทำสงครามกับยุงลาย Big Cleaning ครั้งใหญ่ หลังพบเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 174

เทศบาลนครตรัง ประกาศทำสงครามกับยุงลาย Big Cleaning ครั้งใหญ่ หลังพบเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา

          นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า โรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

          ดังนั้นเทศบาลนครตรัง จึงประกาศทำสงครามกำจัดยุงลาย Big Cleaning ครั้งใหญ่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน ออกทำการพ่นหมอกควันครั้งใหญ่กำจัดยุงลายตามพื้นที่ต่างๆ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น เศษภาชนะที่มีน้ำขัง รวมทั้งกระถางต้นไม้ แจกัน ตุ่มน้ำ ภาชนะรองรับน้ำอื่นๆ ในอาคารบ้านเรือน หรือบริเวณโดยรอบ และแจกทรายอะเบท นอกจากนี้ยังเดินเท้ารณรงค์ เคาะประตูบ้านประชาชนแจกเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

          อย่างไรก็ตามเทศบาลนครตรัง มีแผนการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง เป็นประจำทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด ซึ่งนอกจากเหนือจากการทำงานตามแผนปฏิบัติงานแล้ว ยังดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับแจ้งจากประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายได้ที่เบอร์ 0-7521-4020 , 08-1540-1415

#เทศบาลนครตรัง #ประกาศทำสงครามกับยุงลาย #Big Cleaning #โรคไข้เลือดออก #โรคชิคุนกุนยา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง