จังหวัดตรัง ขานรับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ใน 723 หมู่บ้านของจังหวัดตรัง

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 137

          นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า อีกปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยทอดทิ้ง คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้ "กฎหมาย" อย่างเคร่งครัด สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำลาย "แหล่งผลิต" และ "เครือข่าย" ที่สำคัญต้องฟื้นฟูดูแลรักษา "ผู้เสพ" พร้อมสร้าง "โอกาส" "อาชีพ" และ "รายได้" ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้

          ทั้งนี้จังหวัดตรัง  ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ขึ้นใน 723 หมู่บ้านของจังหวัดตรัง เพื่อให้เกิดหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดขึ้น นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับให้ทุกพื้นที่นำไปขยายผลต่อด้วยการระดมทุน ต่อยอดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ลดปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป
#จังหวัดตรัง #ขานรับนโยบายรัฐบาล #มาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด #723 หมู่บ้าน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง