เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยเมืองอุดรฯ มั่นใจมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมปฏิบัติตามข้อแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรค

22 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 213

        ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้เข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันโรคและเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เน้นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้เลี้ยงรายย่อย เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในระดับพื้นที่ไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย และเกิดได้เฉพาะในสุกร ไม่ติดต่อมายังคน และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค มีสุกรป่าเป็นพาหะและรังโรคที่สำคัญในการแพร่เชื้อไวรัสสู่สุกรบ้าน หากเกิดการระบาดจะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากโรคนี้มีอัตราการป่วยและตายสูงมาก

        นางบัวผัน อุดมคำอายุ 63 ปี ชาวบ้านหนองแวงเหนือ ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เลี้ยงสุกรเป็นอาชีพหลักมากว่า 27 ปี ปัจจุบันพึ่งจำหน่ายสุกรออกไปเกือบทั้งหมด คงเหลือสุกรใหญ่ 6 ตัว และลูกสุกร 24 ตัว จากประสบการณ์การเลี้ยงสุกรไม่เคยพบเจอโรคระบาด ส่วนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทราบข่าวจากสื่อต่างๆ แต่ไม่ตื่นตระหนก เพราะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย และมั่นใจมาตรการของภาครัฐในการเฝ้าระวังป้องกันโรคและเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่ผ่านมาก็มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีมาตรวจเยี่ยมฟาร์มและให้คำแนะนำในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยตนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่สำนักงานปศุสัตว์แนะนำ

        ด้านนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า มาตรการหลักคือความปลอดภัยด้านชีวภาพ เน้นผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ซึ่งจะมีความเสี่ยงในการระบาดของโรคมากกว่าผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ ดังนั้นผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ควรปฏิบัติตาม 10 ข้อห้าม เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประกอบด้วย ห้ามนำเศษอาหารจากครัวเรือนใช้เลี้ยงหมู ห้ามนำเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากเนื้อหมูเข้าไปกินในฟาร์ม ห้ามให้สัตว์พาหะเข้าเขตฟาร์มหมู ห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมฟาร์ม ห้ามนำอุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัวที่ไม่จำเป็นเข้าฟาร์ม ห้ามรถขนส่งหมูจากภายนอกฟาร์มเข้าเขตฟาร์ม ห้ามรถลูกค้าเข้ามาซื้อหมูที่ฟาร์ม ห้ามรับหมูทดแทนจากแหล่งอื่นเข้าฟาร์ม ห้ามใช้น้ำจากภายนอกฟาร์ม ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำที่มีระบบบำบัดน้ำเลี้ยงหมู และห้ามขายหรือนำหมูป่วย/ตาย ออกนอกฟาร์ม


#ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี