โคราชเปิดโครงการ บ้านเมตตา OPEN HOUSE 2019

22 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 367

        ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกรกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บ้านเมตตา OPEN HOUSE 2019 ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้อนุมัติในหลักการให้สถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา ดําเนินโครงการ บ้านเมตตา OPEN HOUSE 2019 ให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน พื้นที่ รวมถึงแนวทางและวิธีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจ้างงาน ผู้ใช้บริการ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการพัฒนาผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงาน และแสดงศักยภาพของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง ให้แก่สถานประกอบการ ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบ โดยได้มีการนําผลิตภัณฑ์ ของผู้ใช้บริการมาแสดงและจําหน่าย ในงานด้วย


#บ้านเมตตา OPEN HOUSE 2019#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กษิดิศ บวกขุนทด

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา