จังหวัดชลบุรี งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019

22 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 215

        ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และรองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานร่วมเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019 (PALMEX Thailnd 2019)

        ที่ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานร่วมเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019 (PALMEX Thailnd 2019) โดยมี นายไพชยนต์  กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงศักยภาพนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและนานาชาติ อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของการจัดงานในภาคตะวันออก โดยเล็งเห็นว่าจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ เป็นหนึ่งแหล่งปลูกปาล์ม น้ำมันที่สำคัญของประเทศ มีเกษตรกรประกอบอาชีพปลูกปาล์มอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกEECในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของภาครัฐ 

        ในงาน Palmex Thailand นี้ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับทุกท่านที่จะร่วมมือกัน

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีในธุรกิจปาล์มน้ำมันและ น้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก การสัมมนาวิชาการนี้ จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยอย่างยั่งยืนในที่สุด


#ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บัณฑิต มันปาฏิ

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี