nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

จ.ลำพูน จัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้า OTOP ในงาน “ลำพูน เสน่ห์แห่งล้านนา” ที่ กทม. ระหว่าง 22-28 ส.ค. 62

22 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 89

            นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน “ลำพูน เสน่ห์แห่งล้านนา” ครั้งที่ 4 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G VDO WALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมสู่สากล เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และขยายโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ซึ่งจะมีการแสดงต้อนรับ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น “ที่สุดแห่งลำพูน ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” การแสดงแฟชั่นโชว์ “อัตลักษณ์ผ้าทอ เสน่ห์แห่งลำพูน”

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัดลำพูน ในงาน “ลำพูน เสน่ห์แห่งล้านนา” ครั้งที่ 4 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น G VDO WALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทร. 0 5351 1166 ต่อ 103#ลำพูนเสน่ห์แห่งล้านนา    #สินค้าOTOP    #อัตลักษณ์ผ้าทอเสน่ห์แห่งลำพูน         

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง