สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ ณ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

22 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 275

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ ณ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มุ่งนำกีฬาสร้างสันติสุขในพื้นที่

          นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ ณ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มุ่งนำกีฬาสร้างสันติสุขในพื้นที่

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา , จะนะ , นาทวี และสะบ้าย้อย)

          ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีการเล่น และแข่งขันในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะของประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ โดยใช้รักบี้ฟุตบอลเป็นสื่อ นำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่

          นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ "สะบ้าย้อยโมเดล" อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ โบราณสถานวัดถ้ำตลอด , โบราณสถานถ้ำรูนกสัก , บ่อน้ำร้อนเขาแดง , บึงแม่เตย (บึงแม่สะบ้าย้อย) เป็นต้น และยังมีการทำเกษตรแบบยั่งยืน มีพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิ ทุเรียน , ลองกอง , มังคุด ฯลฯ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน

          สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมผู้ฝึกสอน ซึ่งมีวิทยากรในพื้นที่ประมาณ 40 คน และในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ชมการแข่งขันครั้งแรกกับมินิรักบี้ อายุ 8-12 ขวบ (ชาย-หญิง) โดยนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันประเภทดังกล่าว จะได้รับรางวัลเหรียญทองเท่าเทียมกันหมด เพื่อสร้างความภาคภูมิให้กับเด็ก ๆ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันรักบี้ 7 คน อายุ 14-16 ปี (ชาย-หญิง) รวมนักกีฬาทั้งสิ้น จำนวน 850 คน ในสังกัด สพฐ. 4 จังหวัด แบ่งเป็นชาย 450 หญิง 400 คน

          จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี พร้อมร่วมชมร่วมเชียร์นักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยมิตรไมตรีอันดี
#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ #สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย #โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลฯ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา