จังหวัดอำนาจเจริญ เฝ้าติดตาม แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ปีการเพาะปลูก 2562/2563

22 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 199

        นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ ที่เกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลกระทบแก่เกษตรชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีหลายๆจังหวัดในภาคอีสานและภาคเหนือนั้น

      โดยจังหวัดอำนาจเจริญมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีทั้งหมด 7 อำเภอ จำนวน 1,029,572 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวที่มีน้ำขัง 560,135 ไร่ และพื้นที่ไม่มีน้ำขัง ๔๖๙,๔๓๗ ไร่ และในช่วง ๒-๓ วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่มีน้ำขัง เกิดมีน้ำขังในพื้นที่นาขึ้น ทำให้มีความมั่นใจว่า ผลผลิตเมล็ดข้าวในปีนี้ของชาวนาจังหวัดอำนาจเจริญมีทิศทางที่ดีขึ้น 

    ทั้งนี้ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฝ้าระวังแมลงศัตรูข้าวไว้ด้วย หากพบเจอขอให้ติดต่อสอบถามอาสาสมัครเกษตรกรในพื้นที่และศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045 511 112-4


#ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิเดช นนทพรหม

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.อำนาจเจริญ