หนองคาย กีฬาศรีเชียงใหม่สัมพันธ์เกมส์

21 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 203

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันกีฬา “ศรีเชียงใหม่ สัมพันธ์เกมส์” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย

            เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (21 สิงหาคม 2562) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ศรีเชียงใหม่ สัมพันธ์เกมส์” ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วนในอำเภอศรีเชียงใหม่ และ อบจ.หนองคาย จัดให้มีขึ้น

            การแข่งขันกีฬา “ศรีเชียงใหม่ สัมพันธ์เกมส์” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายและห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งอำเภอศรีเชียงใหม่ได้มีชมรมที่ส่งเสริมสุขภาพหลายชมรม เช่น ชมรมลำเซิ้ง ชมรมแอโรบิค ชมรมออนซอนสุขภาพดี และชมรมกีฬาต่าง ๆ อีกหลายชมรม โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม และได้ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา


#ศรีเชียงใหม่สัมพันธ์เกมส์ #หนองคาย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย