nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยกให้ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เป็น อปท.ต้นแบบ หลังผลงานโครงการชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ

21 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 978

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยกให้ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น อปท.ต้นแบบ หลังผลงานโครงการชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ

            นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมโครงการชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี โดยโครงการดังกล่าว ทาง อบต.หนองตาแต้ม ได้จัดสรรงบประมาณติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่บ้านวังวน ต.หนองตาแต้ม ประมาณ 400 ครัวเรือน ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถเดินไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัยทางทหาร ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ 

            นอกจากนี้ ยังมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและมีการจัดตั้งกองทุนศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จนต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 องค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ได้ประกาศให้โครงการดังกล่าวได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ในด้านการเข้าถึงพลังงานสะอาด จากผลงาน Self-reliant Solar Energy Community 

            ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวชื่นชม อบต.หนองตาแต้ม และยกให้เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


#ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง #ยูเอ็น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์