สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์แนวทางการนำผลไม้ขึ้นเครื่องบิน

20 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 153

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์แนวทางการนำผลไม้ขึ้นเครื่องบิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลไม้ ปี 2562

          วันนี้ (20 ส.ค. 62) นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ตามกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลไม้ ปี 2562 โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สิทธิพิเศษการนำผลไม้ขึ้นเครื่องบินแก่ผู้ใช้บริการสายการบิน

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์แนวทางการนำผลไม้ขึ้นเครื่องบิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ผลไม้ที่ให้สิทธิพิเศษสามารถนำขึ้นเครื่องต้องเป็นผลไม้สด ได้แก่ มังคุด เงาะ ลองกอง และผลไม้สดอื่น ยกเว้นทุเรียน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 ต้องบรรจุกล่องที่กรมการค้าภายในจัดเตรียมไว้ให้บริการ โดยติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน และต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย ตามมาตรฐาน หรือกฎการบินที่กำหนดโดยเคร่งครัด

          นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษโหลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากที่เคยให้บริการปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของแต่ละสายการบิน ดังนี้

          สายการบินไทยสมายแอร์เวย์ อนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักจากปกติ สมายคลาส เพิ่มขึ้นอีก 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม สมายพลัส เพิ่มขึ้นอีก 30 กิโลกรัม เป็น 50 กิโลกรัม

          สายการบินนกแอร์ นกไลท์ (เดิมไม่อนุญาต) อนุญาตให้เป็น 10 กิโลกรัม นกเอ็กซ์ตร้า เพิ่มขึ้นอีก 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม นกแม็ก เพิ่มขึ้นอีก 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม

          สายการบินแอร์เอเชีย (เดิมไม่อนุญาต) อนุญาตให้เป็น 20 กิโลกรัมและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มขึ้นอีก 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม

#สำนักงานพาณิชย์ #จังหวัดนราธิวาส #นำผลไม้ขึ้นเครื่องบิน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส