อบจ.ชัยภูมิ เร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บรรเทาความเดือดร้อน หลังจากจังหวัดชัยภูมิ ประสบปัญหาภัยแล้งหนักสุดในรอบ 30 ปี

20 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 261

        จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งหมดใน 16 อำเภอ หนักสุดในรอบ 30 ปี 

        ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ชัยภูมิ ได้นำชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ไปเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้ แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหินกอง หมู่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หลังจากบ่อน้ำผิวดินในหมู่บ้านที่นำน้ำมาผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอดไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้มานานกว่า 3 เดือน และบ่อน้ำบาดาลบ่อเดิมน้ำได้แห้ง ไม่สามารถสูบน้ำมาใช้ได้เช่นกัน โดยได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลลึกระดับ 60 เมตร ได้น้ำบาดาลที่สะอาดและไม่เค็ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหินกองกว่า 280 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 1 พันคน       

        ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ประชาชนในหมู่บ้านหินกองได้ร้องขอให้ อบจ.ชัยภูมิ มาช่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล หลังจากหมู่บ้านแห่งนี้เดือดร้อนจากการขาดแคลนแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งทาง อบจ.ชัยภูมิได้เร่งนำชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเข้าช่วยเหลือ โดยชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลชุดนี้ สามารถเจาะได้ความลึกถึง 200 เมตร แต่หลังจากชุดเจาะลึกในระดับ 60 เมตร พบว่าสามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ และทดแทนแหล่งน้ำเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกับประชาชนในพื้นที่

     นอกจากนี้ ทาง อบจ.ชัยภูมิ จะนำระบบพลังแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าใช้กับเครื่องสูบน้ำบาดาลให้ประชาชน เพื่อนำน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรต่อไป#จังหวัดชัยภูมิได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง #ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณญา ดังก้อง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ชัยภูมิ