นายกรัฐมนตรี ฝากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ต่อเนื่อง ย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

20 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 113

        นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวฝาก ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและรณรงณ์อยางต่อเนื่อง ให้ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก หลังจากพะยูนน้อยมาเรียมตาย พร้อมประกาศมาเรียมต้องไม่ตายฟรี รวมทั้งสื่อมวลชนต้องประชาสัมพันธ์และขยายผลให้คนไทยตระหนักและรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณชายหาด พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

        นอกจากนี้ ธนาคารโลก ยังปรับอันดับให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรรณิกา แก้วใส.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย