รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น พร้อมเป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงให้กับประเทศไทยต่อไป

19 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 184

        นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า เข้าพบว่า ไจก้า ขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยพิจารณาให้เป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ – ตลิ่งชัน ให้กับประเทศไทยต่อไป และอยากให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เป็นผู้บริหารโครงการนี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวกระทรวงคมนาคมยินดีที่จะให้ไจก้า อยู่เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่อไป 

         ส่วนการบริหารโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบควบคู่กันไปกับการให้เอกชนมาบริหาร แบบ PPP แทนการรถไฟฯ เนื่องจากต้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถเหมือนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ซึ่งต้องให้ได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน เนื่องจากรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2564 นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ ไจก้า มาร่วมพัฒนาสถานีกลางบางซื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และเป็นสมาร์ท ซิตี้ ช่วยศึกษาการจราจรบริเวณรอบสถานีกลางบางซื่อเมื่อเปิดใช้บริการจะมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากอาจเกิดการจราจรหนาแน่น รวมถึงแนวทางการช่วยลดปัญหาเรื่องมลภาวะภายในสถานีกลางบางซื่อด้วย

        สำหรับความคืบหน้าการศึกษาเรื่องถนนปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ไจก้า คาดว่าจะส่งผลการศึกษาให้กับกระทรวงคมนาคม ได้ภายในปี 2563 จึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ประสานงานกับไจก้า ร่วมมือกันดูเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว