กองทัพบก เดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนและบูรณาการช่วยเหลือภัยพิบัติอย่างเต็มที่

19 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 171

        พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จนถึงระดับผู้บังคับกองพัน พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวชมเชยผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 2 และ 3 ที่สามารถสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน พร้อมกำชับให้ทุกกองทัพภาคดำเนินมาตรการสกัดกั้นตามนโยบายดังกล่าวในทุกพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง ควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด 

        ส่วนเรื่องการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ ให้ทุกหน่วยดำเนินการเต็มขีดความสามารถ ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมา การช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1,2,3 และการช่วยดับไฟป่าพรุของกองทัพภาคที่ 4 จนทำให้สถานการณ์ต่างๆ ได้คลี่คลายลงตามลำดับ 

         ผู้บัญชาการทหารบก ยังกำชับให้ผู้บังคับหน่วยติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศอย่างรอบด้าน รวมทั้งมีความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม นอกจากนี้ให้กำกับดูแลกำลังพลและบริหารจัดการหน่วยให้มีการพัฒนาในทุกด้าน สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกและรัฐบาล โดยให้ตระหนักอยู่เสมอว่ากองทัพบกเป็นองค์กรด้านความมั่นคงมีภาระหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศและดูแลช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว