จังหวัดเลย ออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

17 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 284

จังหวัดเลย ออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

          จังหวัดเลย พร้อมบุคลากรสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดยนายแพทย์ยอดลักษณ์ สัยลังกา ผู้อำนวยการโรงพาบาลหนองหิน

          สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ ได้มีการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การส่งเสริมสุขภาพ รวม 205 ราย แยกเป็นคนไข้ทั่วไป 91 ราย ทันตกรรม 57 ราย แพทย์แผนไทย 27 ราย เยี่ยมบ้าน 6 ราย รับยาพระราชทาน 50 ราย และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 30 ราย ไม่พบความผิดปกติทั้ง 30 ราย

#จังหวัดเลย #หน่วยแพทย์อาสา #พอ.สว. #มูลนิธิถันยรักษ์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย