ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 91 ประจำปีการศึกษา 2562

16 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 320

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 91 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่บุตรหลาน เกษตรกร ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการจากทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

            ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำเนิดตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมศิลปาชีพแก่บุตรหลาน เกษตรกร ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 16-50 ปี ให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา 

            สำหรับการเปิดอบรมอาชีพในครั้งนี้ มีแผนกฝึกอบรมศิลปาชีพ ได้แก่ 1. แผนกช่างทอผ้าไหม 2. แผนกช่างทอผ้าลายตีนจก 3. แผนกช่างสอดย่านลิเภา 4. แผนกช่างจักสานไม้ไผ่ลายขิด 5. แผนกช่างเครื่องเรือนไม้ 6. แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร 7. แผนกช่างปั้นตุ๊กตาชาววัง 8. แผนกช่างปักผ้า 9. แผนกช่างเขียนภาพลายไทย 10.แผนกช่างประติมากรรม 11. แผนกช่างเครื่องยนต์ 12. แผนกช่างเครื่องหนัง 13. แผนกช่างจักสานผักตบชวา 14. แผนกช่างเป่าแก้ว 15. แผนกช่างเครื่องเรือนหวาย 16. แผนกช่างปั้นดอกไม้ขนมปัง 17. แผนกช่างเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผา 18. แผนกช่างศิลปประดิษฐ์ 19. แผนกช่างโลหะ 20. แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน 21. แผนกโภชนาการ 22. แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์ 23. แผนกช่างบาติก 24. แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน 25. แผนกช่างบ้านทรงไทย 26. แผนกช่างภาพกระจกสี 27. แผนกช่างบรรจุภัณฑ์ 28. แผนกช่างปักผ้าแบบโบราณ 29. แผนกช่างประติมากรรมภาพเหมือน 

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (จังหวัดที่ผู้สมัครมีชื่อในทะเบียนบ้าน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์.0-35-366252 ถึง 4


#นักเรียนศิลปาชีพรุ่นที่91 #บุตรหลาน #เกษตรกร #ผู้ยากไร้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี