สกู๊ป : 139 ปี ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน

16 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 928

สกู๊ป ; 139 ปี ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน 

 

            ท่านผู้ฟังคะ ไทย- จีน ถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่สานสัมพันธไมตรีมายาวนานนับ 100 ปี และมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย สุพรรณบุรี ก็เช่นเดียวกันนอกเหนือจากเทศกาลตรุษจีนแล้ว ก็ยังมีประเพณีทิ้งกระจาด ที่เป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล เสริมสร้างสิริมงคล สืบสานมานานถึง 139 ปี

            แต่จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้จากรายงานค่ะ/ครับ .....

            งานประเพณีทิ้งกระจาด จัดขึ้นโดยพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีความศรัทธาต่อเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาสักการบูชาขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นประจำทุกวัน ดังนั้น ในการจัดงานประเพณีดังกล่าวจึงเป็นการร่วมทำบุญ อุทิศส่วนบุญกุศลให้เป็นมงคลแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัว โดยจะมีพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง แห่ไปรอบๆ เมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้ประชาชนตามบ้านเรือนได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองได้อย่างทั่วถึง

            ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแต่เดิมน่าจะเป็นอาคารทรงไทย ภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่กัน สลักจากหินสีเขียว สวมหมวกทรงกระบอกศิลปกรรมสมัยลพบุรี ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่พลาดไม่ได้คือ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

            สำหรับ “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562” 139 ปี  สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ วันที่ 18-29 สิงหาคม 2562 เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี /การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) /คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานทิ้งกระจาด และสานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่สืบทอดกันมายาวนาน 

            โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี พบกับขบวนแห่อันเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอันยิ่งใหญ่ตระการตา 41 ขบวน ในแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ชมการแสดงมังกร สิงโต กังฟู ตั่งล้อโก้ว มังกรเก้าเซียน งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ชมขบวนแห่โคมไฟ พิธีลอยกระทง การปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรพ่นน้ำ การทิ้งกระจาดให้ทาน ชมการแสดงงิ้ว ลิเก ภาพยนตร์ ทุกคืน และคาราวานสินค้ามากมาย

            จากนั้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562    เวลา 18.00 น. พิธีลอยกระทงแห่โคมไฟ ปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี และการแสดงมังกรทองประกอบแสง เสียง พลุ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน และในวันที่ 20 และ 29 พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ ในเวลา 15.00 น. ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง 

            นอกจากนี้ มีการประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อ ทั้งภาครัฐและภาคเอกขน ส่วนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกขบวนแห่และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดงาน 

สุพรรณบุรี เที่ยวได้ทั้งปี มีดีทุกเดือน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

      

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี