ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

15 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 576

ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

            ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562 จังหวัดสระแก้ว เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

            วันที่ (15 สิงหาคม 2562) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่ได้ทรงคำนวณทางดาราศาสตร์ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำไว้ล่วงหน้า 2 ปี ตลอดจนพระองค์ทรงทอดพระเนตรการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนั้นด้วยพระองค์เองบริเวณบ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประกอบด้วย พิธีประกาศสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 

            ต่อจากนั้น เปิดการประกวดและแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการพูดทางกิจกรรมหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

            เครดิต : ประจัก-สุชีวิน ภาพข่าว

#แข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ #งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ #พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประจัก  สารการ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว