จ.สงขลา ติดตั้งระบบ e-Meeting ให้กับส่วนราชการ เดินหน้าโครงการ "นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา 2020

15 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 755

จังหวัดสงขลา ติดตั้งระบบ e-Meeting ให้กับส่วนราชการ เดินหน้าโครงการ "นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา 2020

          วันนี้ (15 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมโครงการ "นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา 2020 ซึ่งในวันนี้ (15 ส.ค. 62) มีการจัดอบรมการติดตั้งระบบ e-Meeting ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา ผ่านสมาร์ทโฟน

          สำหรับโครงการ "จังหวัดอัจฉริยะ" หรือ Smart Province คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาผนวกกับระบบบริหารจัดการข้อมูลของทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ สร้างการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของทางราชการทั้งหมด ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ Lan และ Wifi ที่จะครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลา ทำให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดการข้อมูลนี้ จะมุ่งไปสู่เป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำให้ทั้งจังหวัดสงขลากลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          ทั้งนี้หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ เป็นการนำระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา (Integrated Quality of Life and Wisdom Society Management) พร้อมกำหนดตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิต และสังคมอุดมปัญญาในระดับจังหวัดและประเทศ (Key Performance Indicator) พร้อมนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อบรรลุตัวชี้วัดในการพัฒนา (Information and Communication Technology)


#จังหวัดสงขลา #ระบบ e-Meeting #นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ #ขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา 2020 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา