สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2562

15 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 407

        วันนี้ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือ ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ , โรงพยาบาลสมิติเวช , โรงพยาบาลบีเอ็นเอช , โรงพยาบาลพญาไท , โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลรอยัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "เสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวทันโลก แห่งยุคปัญญาประดิษฐ์ เอไอ" เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับทางการแพทย์ รวมทั้งนำเสนองานวิจัยที่ทันสมัย อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์นวัตกรรมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะส่งผลให้มีการเข้าถึงการรักษาและการตอบสนองที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีแพทย์ , ทันตแพทย์ , เภสัชกร , พยาบาล , นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน

        สำหรับหัวข้อการอภิปรายในครั้งนี้ มีมากกว่า 80 หัวข้อ มีผู้บรรยายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 150 คน อาทิ การอัพเดทเทรนด์การบริหารจัดการโรงพยาบาลก้าวทันโลก การรักษาผู้ป่วยสู่ระบบการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน เทคโนโลยีใหม่ เครื่องจัดจ่ายยาอัตโนมัติ การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลกับโรงพยาบาลอัจฉริยะ และมาตรฐานการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากล

        นอกจากนี้ ในงานฯ ยังจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาทิ หุ่นยนต์เอกซเรย์แขนกล ช่วยป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณใกล้เคียงกับกระดูกที่หักให้ได้รับความเสียหายจากการผ่าตัดน้อยที่สุด และหุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล DELIVERY ROBOT ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระพร้อมหลบเลี่ยงอุปสรรคและสามารถเรียกลิฟท์โดยสารได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่โรงพยาบาล


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว