ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงเหตุน้ำท่วมในอุโมงค์ทางแยกถาวรธวัช พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกฉับพลัน

13 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 91

        พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครถึงกรณีอุโมงค์ลอดทางแยกถาวรธวัชบริเวณถนนพัฒนาการที่ก่อหน้านี้เกิดมีน้ำท่วมขังว่าภายในอุโมงค์ดังกล่าวมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง

        โดยวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่าเครื่องสูบน้ำเกิดขัดข้อง จำนวน 2 เครื่องจึงทำให้เครื่องสูบน้ำสามารถใช้งานได้เพียง1 เครื่องเท่านั้นจนส่งผลให้การระบายน้ำในอุโมงค์เกิดความล่าช้า และมีน้ำท่วมขังอยู่ภายในอุโมงค์ ประมาณ 20 เซนติเมตร ทั้งนี้ สำนักการโยธาได้เร่งระบายน้ำออกจากอุโมงค์  พร้อมทั้งดำเนินการแก้ปัญหาระบบขัดข้องต่างๆให้มีความเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 

    สำหรับอุโมงค์ทางแยกถาวรธวัชปัจจุบันผู้รับเหมาก่อสร้างได้ส่งมอบงานให้กับกรุงเทพมหานครแล้วแต่อยู่ระหว่างการตรวจรับงานเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของงานก่อสร้างดังกล่าว

        นอกจากนี้ในที่ประชุมสำนักการระบายยังได้รายงานถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกฉับพลันโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้สำนักการระบายน้ำเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอีกทั้งเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำดีเซลให้ติดตั้งร่วมกับเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังกรณีที่เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภณัฐ นารถชะอุ้ม

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย