รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำลงพื้นที่ จ. สุรินทร์ ดูแลปัญหาภัยแล้งในภาพรวม ยืนยันเร่งบูรณาการทำฝนหลวงในพื้นที่ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 119

        ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด โดยเฉพาะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในโรงพยาบาลและอุปโภคบริโภค ซึ่งได้ประสานกองทัพ เพื่อเจาะบ่อน้ำบาดาล ทั้ง 8 บ่อ รวมการผลิตน้ำกว่า 1 พันลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

        สำหรับวันพรุ่งนี้(14 ส.ค.62) จะลงพื้นที่ จ. สุรินทร์ เพื่อดูแลปัญหาในภาพรวม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในทุกด้าน โดยเร่งบูรณาการการทำฝนหลวงให้ตกในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอีกด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย