ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยภาพรวมยังเข้มแข็ง พร้อมแนะผู้ประกอบการผลิกวิกฤติเป็นโอกาส ผลักดันส่งออกสินค้าไทยทดแทนสินค้าสหรัฐฯ และสินค้าจีน

13 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 157

        นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานสัมมนา "มหากาพย์สงครามการค้า...เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร" ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระห่างประเทศ โดยระบุว่าสถานการณ์การค้าโลกระหว่างสหรัฐและจีนเป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการส่งออกเพราะจีนและสหรัฐเป็นตลาดคู่ค้าที่สำคัญของไทย 

        ดังนั้น ภายใต้วิกฤติดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวม ยังมีขีดความเข้มแข็งที่จะรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงยังมีโอกาส และช่องทางส่งออกไปทดแทนสินค้าสหรัฐฯ และสินค้าจีนได้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม หรืออุตสาหกรรมเบา โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไทยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ GSPจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสินค้าศักยภาพที่จะไปทดแทนสินค้าจีนได้

        นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ ยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ด้วยการเร่งเจรจาแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยใช้กลไกความตกลงระหว่างประเทศ เช่น เจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมถึงเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และรื้อฟื้นการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทยกับสหภาพยุโรปใหม่ / พัฒนาด้านอีคอมเมิซ หรือ การค้าออนไลน์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการขนาดย่อม ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการค้าหลายล้านล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับสินค้าไทยที่มีศักยภาพ ดังนั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเพื่อให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจสถานการณ์ รวมถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมแนวทางรับมือกับผลกระทบ

        อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (14 สค) จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ. พาณิชย์) นัดแรก ร่วมกับผู้แทนสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และ สมาคมธนาคารไทย เป็นต้น เพื่อหารือกำหนดแนวทางการเพิ่มและผลักดันให้การส่งออก ของไทยให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงการติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย