หอการค้าไทยเผย ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว คาดไตรมาส 4 จะมีสัญญาณที่ดีขึ้น

13 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 132

        นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างหอการค้าภูมิภาคทั่วประเทศ 369 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีฯปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากระดับ 47.1 ในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ 46.7 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำสุดในรอบ 13 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 สะท้อนให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยปรับตัวลดลงทุกภูมิภาค ทั้งการบริโภค การลงทุน ท่องเที่ยว เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 

        สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ทำให้ไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการส่งออก ส่วนปัจจัยด้านบวก ได้แก่ การจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้น มีการแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมออกมาตรการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งเร่งด่วน รวมทั้งการค้าชายแดนและผ่านแดน 6 เดือนแรกของปีนี้ (62) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 มีมูลค่า 6.8 แสนล้านบาท

        ทั้งนี้ หอการค้าไทย ยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.3-3.5 ซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไป คาดว่าไตรมาส 4 จะมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย