จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

12 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 120

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงองมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ด้านการค้ามนุษย์ แก่หน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน เนื่องจากจังหวัดอำนาจเจริญมีอาณาเขตติดต่อและมีแนวชายแดนที่ขนานไปกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 38 กิโลเมตร ตามลำแม่น้ำโขง มีสถานะเป็นต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง มีการลักลอบเข้าเมือง การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการอพยพเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณรอยต่ออำเภอชานุมาน ซึ่งเป็นอำเภอติดชายแดน มีผู้ลักลอบเข้าเมืองมาทำงานในสถานบันเทิง ร้านอาหาร คาราโอเกะ 

            ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ด้านการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยการค้ามนุษย์ในจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชน สตรี อาสาสมัคร และผู้ใช้แรงงาน จำนวน 300 คน โดยให้ความรู้ด้วยการบรรยายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 

            นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังได้จัดเสวนาในหัวข้อ เรื่องบทบาทภารกิจของทีมสหวิชาชีพ ในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ จาก 4 หน่วยงานเครดิต  :  จรูญ พิตะพันธ์/ข่าว , อุกฤษฏ์ บุบผาวาสน์/ภาพ

               มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./บก.ข่าว

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ