สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 375

        วันนี้ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 15.23 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ (นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ) ซึ่งคณะธรรมยุติจัดขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

        บทเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ (นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ) เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สา ปุสฺสเทโว (สา ปุส สะ เท โว) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีความหมายว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ซึ่งทรงพระนิพนธ์ขึ้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆ จากพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ อันมีข้อธรรม เท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ ตามหลักโหราศาสตร์ไทย มาใช้เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเป็นการสวดพระธรรม สลับกับการให้โหรบูชาเทวดานพเคราะห์ เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล


          ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว