รายงานพิเศษ : ประชาชนชาวอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ต่างซาบซึ้งใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานโครงการศิลปาชีพจักสานย่านลิเภา ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมใจกันสืบสาน รักษางานตามแนวพระราชดำริ

11 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 1286

          เมื่อปี พ.ศ.2517 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดนราธิวาส และพระราชทานโครงการพรุบาเจาะ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานโครงการศิลปาชีพ

          ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เล่าให้ฟังว่า สืบเนื่องจากพื้นที่บาเจาะ เป็นพื้นที่พรุ มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้พื้นที่ทำมาหากินได้ และมีฐานะยากจนมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้พระราชทานโครงการศิลปาชีพ ด้านการจักสานย่านลิเภา เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ โดยไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ ประกอบกับทรงเล็งเห็นวัตถุดิบ "ย่านลิเภา" ซึ่งที่มีในพื้นที่ และไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

          "...ด้วยโครงการของพระองค์ท่านที่ทำให้มีการนำย่านลิเภา มาปรับปรุงแล้วสร้างเป็นผลิภัณฑ์ เป็นกระเป๋าขึ้นมา โครงการนี้เป็นโครงการที่มีมายาวนานต่อเนื่อง บาเจาะเป็นพื้นที่ที่มีสมาชิกศิลปาชีพ ลิเภามากที่สุดของจังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกประมาณ 5-6 พันคน..."

          ที่สำคัญโครงการศิลปาชีพ ด้านการจักสานย่านลิเภา ทำให้ประชาชนที่อยู่ในโซนพรุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้อย่างพอเพียง โดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอก ทุกคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้า ตามพระราชประสงค์ที่พระองค์ท่านทรงต้องการเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่นด้วย

          ด้านนางพารีด๊ะ มะวิง ครูศิลปาชีพ แผนกย่านลิเภา กล่าวว่า จากเดิมเป็นสมาชิกส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดได้รับรางวัล และได้เริ่มเป็นครูศิลปาชีพ มาตั้งแต่ปี 2540 ตนเองได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้มาเป็นแนวทางการสอน

          "...ทรงรับสั่ง ให้ทำแบบสี่เหลี่ยม แบบขึ้นกลม และดอกพระยาครุฑ ทรงรับสั่งเมื่อปี 39 ก็ได้ส่งผลงานประกวดได้รางวัล ตอนนี้ต้องทำหวายเล็ก เส้นเล็ก ถ้าไม่มีลายก็ได้ แบบมีลายก็ได้ เพียงแต่ต้องหวายเล็กอย่างเดียว เส้นก็ต้องเล็ก..."

          ด้านนายมะรอพี แดเนาะ ครูศิลปาชีพ แผนกย่านลิเภา ซึ่งมีประสบการณ์สอนมา 25 ปี แล้ว เล่าว่า เมื่อปี 2527 ได้เข้าเฝ้าฯ ที่บ้านคลอแระ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ไปเรียนจักสานย่านลิเภาที่สวนจิตรลดา ก่อนมาทำหน้าที่ครูศิลปาชีพ

          "...รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าโครงการศิลปาชีพ เพราะว่าสมเด็จฯ ท่านก็เลี้ยงทั้งครอบครัวของผม ตั้งแต่เป็นครูของโครงการ ได้ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี..."

          นายอำเภอบาเจาะ กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางอำเภอบาเจาะ ซึ่งเป็นอำเภอเดียวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำแปลงอนุรักษ์ย่านลิเภาบนพื้นที่สาธารณะบ้านคลอแระ จำนวน 30 ไร่ ส่วนในในระยะยาวทำอย่างไร ให้อาชีพนี้อยู่คู่กับคนบาเจาะ ได้เตรียมขยายพื้นที่การทำแปลงอนุรักษ์ ไว้แล้วประมาณ  900 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงเสนอของบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส