สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

09 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 610

        วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.53 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 สิงหาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี และเผยแพร่พระกรณียกิจที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัย ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายในระดับสากล รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านยีนต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง รวมทั้งแนวทางการรักษาต่างๆ ที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและนำมาปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตลอดจนยาที่ใช้ในการต้านโรคมะเร็ง

        ภายในงานฯ มีการบรรยายพิเศษ "การป้องกันมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ" โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซ่น จากศูนย์วิจัยมะเร็ง เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตร์หรือการแพทย์

        นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข

        ต่อจากนั้น เสด็จไปยัง "ห้องเวิลด์บอลรูม ซี" ชั้น 23 ในการนี้ ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมป้ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทย-จีน ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานด้านการแพทย์แผนจีน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันฯ ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย ด้านการดูแลสุขภาพ โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตยาธรรมชาติ และการนำไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในโครงการความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย โดยจะเปิดดำเนินงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว