สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู ของคณะเจ้าหน้าที่ ครูและช่างสถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

09 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 472

        วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 9.14 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู ของคณะเจ้าหน้าที่ ครูและช่างสถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบวิชาช่างและงานหัตถศิลป์ทุกแขนงของสถาบันสิริกิติ์ โดยมีครูและนักเรียนช่างจาก 5 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เข้าร่วมในพิธีฯ รวม 633 คน

        สำหรับ "สถาบันสิริกิติ์" เป็นสถานที่ฝึกอบรมงานศิลปหัตกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่ช่างสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น โดยทรงคัดเลือกมาจากลูกหลานชาวนาชาวไร่ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และพระราชทานโอกาสให้มาฝึกหัดพัฒนางานฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้แก่ตนเองและครอบครัว พร้อมกับดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมอันงดงามของไทยที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาให้ได้รับการสืบทอดเป็นสมบัติ "ศิลป์" ของชาติให้คงอยู่สืบไป

        ปัจจุบัน ได้นำผลงานตั้งแต่ที่เริ่มทำในระยะแรกๆ จนถึงผลงานชิ้นเอก (Masterpieces) ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา 30 นาที โดยปิดวันจันทร์


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว