สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

07 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 563

        วันนี้ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.46 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระมหาวิชิต ธมฺมวิชโย เลขานุการกองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร คณะอุบาสกอุบาสิกา วัดบวรนิเวศวิหาร และนางศุภรัตน์ ธรรมสุริยะ เฝ้า ถวาย และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระรูปหล่อ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร" วัดบวรนิเวศวิหาร

        นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำ คณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        คณะกรรมการร้านบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

        คณะกรรมการจัดการแสดงนิทรรศการ "ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" ครั้งที่ 22 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        นายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        คณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท ปีที่ 6 ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท

        นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายทรงพร จั่นเทศ ประธานกรรมการบริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

        นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ทีมผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

        นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "เอไอเอสแฟมิลี่ วอล์คแรลลี่" สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

        ในโอกาสนี้ ครอบครัวผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

        นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นายปกรณ์ อาภาพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำคณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย นำสมาชิกในราชสกุลมาลากุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และแพทย์หญิงดลลชา กับนางสาวขนิษฐา นรินทรางกูร ณ อยุธยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปนาคปรกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

        นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำนางเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ และนางสาวผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรี พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

        นายวิทยา ช่ำชอง และคณะสวนไอเดทปาล์ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจนำเข้าต้นกล้าและผลแห้งอินทผลัมจากต่างประเทศ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอินทผลัมผลแห้งและผลสดสายพันธุ์เมดจูลและสายพันธุ์บาฮีร์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

        นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารสถาบันฯ นำผู้ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล

        นางขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนายสุกรรณ์และนางใกล้รุ่ง สังข์วรรณะ ชาวนาตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศและข้าวหอมสุพรรณบุรี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย


        เวลา  15.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

        คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะกรรมการและอาสาสมัครมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

        นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว