สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เฝ้าระวังสถานการ์น้ำโขงหลังจีนแจ้งปรับลดระบายน้ำเขื่อนจิ่งหงอีกรอบระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคมนี้

06 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 152

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เฝ้าระวังสถานการ์น้ำโขงหลังจีนแจ้งปรับลดระบายน้ำเขื่อนจิ่งหงอีกรอบระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคมนี้


นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทย ได้แจ้งข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำจิ่งหงที่จะเริ่มปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงลงจาก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอยู่ 600-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2562 เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าโรงผลิตพลังน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว จากนั้นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนกลับเข้าสู่สถานะการทำงานปกติ 

สทนช.ได้ออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง คือ เชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยด่วนแล้ว เพื่อรับทราบสถานการณ์ พร้อมประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมมาตรการรับมือล่วงหน้า ซึ่ง สทนช.จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

สำหรับสถานการณ์แม่น้ำโขงปัจจุบันระดับน้ำในสถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย และต่ำกว่าระดับตลิ่งในทุกสถานี โดยสถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับน้ำลดลง 0.02 เมตร เมื่อเทียบกับวานนี้ 5 สิงหาคม 2562 ต่ำกว่าตลิ่ง 13.61 เมตร มีแนวโน้มทรงตัว  สถานีหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระดับน้ำลดลง 1.35 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 8.29 เมตร มีแนวโน้มทรงตัว สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.14 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.9 เมตร มีแนวโน้มทรงตัว  สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.26 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.74 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำลดลง 0.10 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 10.84 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ขณะที่ สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.09 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.6 เมตร มีแนวโน้มลดลง สถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.14 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.93 เมตร มีแนวโน้มทรงตัว และสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.12 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.42 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย