พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล "เหรียญรูปเหมือนพระครูสิทธิการโสภณและหัวนะโม" ณ วัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช

06 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 643

        วันนี้ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 17.36 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2538 แล้วเสร็จเมื่อปี 2559 เพื่อทดแทนอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม โดยอุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 7 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยปั้นวิธีโบราณ เบื้องซ้าย-ขวา มีพระโมคลานะ และพระสารีบุตร พนมกรรับพระธรรมจากพระพุทธองค์ รวมทั้งประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจำลอง ประดิษฐานบนบุษบก

        จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล "เหรียญรูปเหมือนพระครูสิทธิการโสภณและหัวนะโม" ซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดทำขึ้น ประกอบด้วยเนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง เนื้อทองฝาบาตรและเนื้อทองคำ เพื่อนำรายได้บูรณะอาราม สำหรับเหรียญรูปเหมือนพระครูสิทธิการโสภณ ผ่อง ฐานุตฺตโม (อ่านว่า ถา-นุด-ตะ-โม) เป็นพระเกจิอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดพัทลุง ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระที่มีจิตสาธารณะ ส่วนหัวนะโม ถือเป็นเครื่องรางของขลังโบราณของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย แก่ผู้ที่บูชาติดตัว

        สำหรับ วัดไม้เรียง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2373 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2471 โดยเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี และกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนาของชุมชน เช่น สารทเดือนสิบ และการให้ทานไฟหรือการถวายทานของร้อนของอุ่นแก่พระสงฆ์ในเดือนอ้ายเดือนยี่ รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษานักธรรม แก่เยาวชน สามเณร พระสงฆ์ และเป็นสำนักงานปฏิบัติงานการปกครองสงฆ์ในระดับตำบล ภายในวัดฯ ยังมีเจดีย์ทรงศรีวิชัย ภายในบรรจุพระพุทธรูปเก่าแก่ เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ ถ้วยจานชามโบราณ และประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง พระประจำจังหวัด จำนวน 27 องค์ เบื้องบนยกครอบด้วยฉัตร 9 ชั้น โดยเมื่อปี 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จไปทรงยกฉัตรเจดีย์นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและปกป้องรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยวัดไม้เรียง นับว่าเป็นวัดที่ให้การพัฒนาทั้งด้านศาสนวัตถุและด้านจิตใจแก่คนในชุมชน จนได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพด้วย ปัจจุบันมีพระครูปัญญาสิริสุนทร (อุดมศักดิ์) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป 

        ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว