สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงติตตามโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

06 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 327

        วันนี้ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.47 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ทรงเปิด "อาคารหลารวมใจ" จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมข้าราชการ จัดการประชุม รวมถึงใช้ในการรับรองคณะผู้เข้าศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมเรือนจำ

        จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ซึ่งเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในโครงการลำดับที่ 6 ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน 7,129 คน การดำเนินงานได้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง โดยมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมและการพัฒนา คำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยควบคู่กันไป เรือนจำแห่งนี้ นอกจากการดูแลผู้ต้องขังซึ่งต้องโทษถึงขั้นสูงสุดแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการให้โอกาสและปรับนิสัยของผู้ต้องขังชายและหญิง ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว

        อาทิ โครงการแม่และเด็ก ปัจจุบันมีเด็กติดผู้ต้องขัง จำนวน 6 คน และผู้ต้องขังตั้งครรภ์ จำนวน 1 คน ซึ่งเด็กทุกคนมีพัฒนาการสมวัยและได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากโรงพยาบาลมหาราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่าย

        โครงการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังชายและหญิง ที่มีความสนใจและความถนัด เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีทักษะด้านวิชาชีพ อันจะสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษได้ ซึ่งแต่ละวิชาชีพจะมีเงินปันผลจากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ต้องขังที่เป็นสมาชิก โดยสินค้าจะนำไปจำหน่ายที่ร้านค้าของเรือนจำและส่งตามร้านค้าต่างๆ เช่น ฝึกวิชาชีพวาดรูป , เพ้นท์และแกะสลักรองเท้า , การแกะสลักไม้ , ฝึกวิชาชีพกระจูดและเส้นใยพลาสติก , ถักโคเชต์ ผ้ามัดย้อมและบาติก , จักสานกระเป๋าย่านลิเภาและเครื่องถมเมืองคอน โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปช่วยสอนแก่ผู้ต้องขัง นอกจากนี้ มีหน่วยงานภาคเอกชน เข้าไปฝึกอบรมวิชาชีพการทำข้าวโพดอบกรอบ (ป๊อบคอร์น) และการชงกาแฟ

สำหรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ทั้งยังมีศูนย์ประสานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) ซึ่งศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขัง , ผู้พ้นโทษ , ญาติหรือครอบครัวผู้ต้องขัง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษไปยังหน่วยงานต่างๆ และยังมีกองทุนสำหรับไปประกอบอาชีพอีกด้วย

        โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถารกับผู้ต้องขังหญิง มีรับสั่งถามถึงปัญหาและความต้องการ โดยผู้ต้องขังหญิงขอพระราชทานห้องสมุดพร้อมหนังสือ , โต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องเรียน และครูสำหรับฝึกอาชีพเพื่อออกไปสู่ภายนอกจะได้มีอาชีพทำและไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

        ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรสถานพยาบาล ในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์และกรมควมคุมโรค มีศูนย์บริการชุมชนด้านเอชไอวี/เอดส์ โดยได้ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข ในระดับ "เพชร" ซึ่งบริการรูปแบบที่เป็นมิตร เพื่อนช่วยเพื่อน มีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ) ที่ผ่านการอบรมภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลเรือนจำ เข้าไปช่วยดูแลผู้ต้องขังที่ป่วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโรคที่มีการติดต่อต่างๆ เช่น การตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี , การสร้างความตระหนักในการป้องกันและดูแลตนเอง , การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ , การค้นหาการติดเชื้อวัณโรค , ติดตามการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 118 คน

        ก่อนเสด็จกลับ ได้ทอดพระเนตรกิจกรรม "เติมกำลังใจ ให้เมืองคอน" ซึ่งเป็นการแสดงของผู้ต้องขังชุด Inspire By นครศรีฯ และการแสดงของศิลปินรับเชิญ เพื่อสร้างความสนุกสนานและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว