สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 132 ปี

06 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 324

        วันนี้ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

        ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

        จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 132 ปี "11 รอบปีนักษัตร" โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 ที่ผ่านได้พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศมาโดยตลอด โดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในด้านการพัฒนาและปกป้องอธิปไตย ปัจจุบันมีพลโท สิทธิพล ชินสำราญ เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 รวม 1,153 นาย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว