สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

05 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 818

        วันนี้ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 9.35 น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปยังกองบัญชาการ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงนำพระสหาย ทัศนศึกษาการสาธิตการฝึกของทหารราบ

        ในการนี้ ประทับรถฮัมวี่ ไปยังสนามยิงปืนทางยุทธวิธี เขาปากทวาร เพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางทหาร การต่อสู้ด้วยมือเปล่า และการใช้อาวุธประจำกายของทหารราบ การต่อในสู้ระยะประชิด , การยิงปืนฉับพลัน ในหลักสูตรของนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดเป้าหมายลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายเรา และสร้างความสูญเสียให้กับข้าศึก , การประกอบกำลังเข้าทำการรบ ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่สำคัญในยามสงคราม , การสาธิตการเข้าตี เข้าปะทะ และการเข้าตีเร่งด่วน ดำเนินกลยุทธ์อย่างรวดเร็วทำลายข้าศึกทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยเหนือสามารถใช้พื้นที่ในการปฏิบัติขั้นต่อไป

        โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารราบ ระดับหมู่ ระดับหมวด ระดับกองร้อย และกองพัน อาทิ ปืนพก 86 (แปด-หก) อัตรากระสุนมูลฐาน 21 นัด ประจำการปี 2486 และปืนเล็กยาวทาโว ระยะยิงไกลสุด 3,000 เมตรประจำการปี 2551

        ต่อจากนั้น ประทับรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 (บี-ที-อา-สาม-อี-หนึ่ง) ออกจากสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ไปยังท่าเสด็จ

        ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

        จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการดำรงชีพในป่า การหาน้ำในป่าโดยวิธีตัดเถาวัลย์น้ำ ที่ต้องตัดให้ลึกตรงโคนชิดกับดิน และทดสอบก่อนว่ากินได้หรือไม่ โดยการจุ่มนิ้วลงไปในน้ำ แล้วเอาไปไว้ใต้ลิ้น ถ้าน้ำมีรสชาติขมหรือซ่าลิ้นไม่ควรดื่ม การหาอาหาร และการจุดไฟโดยใช้ไม้ไผ่ ด้วยวิธีสีไม้ เพื่อการประกอบอาหาร


        ในตอนบ่าย เสด็จไปยังอาคารเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ ทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกยิงปืนเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง โดยการจำลองยิง ซึ่งโรงเรียนทหารราบ เริ่มนำเข้ามาใช้งาน เมื่อปี 2545 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วยในระดับหมู่ปืนเล็กทหารราบ ได้ใช้ฝึกให้เกิดทักษะและความชำนาญในการใช้อาวุธ โดยไม่ต้องใช้กระสุนจริง อย่างมีประสิทธิภาพ

        โดยจำลองอาวุธทุกชนิดที่มีบรรจุในหมู่ปืนเล็ก อาทิ ปืนเล็กยาวเอ็ม 16 เป็นอาวุธประทับบ่ายิง สามารถยิ่งได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ ระยะยิงไกลสุด 2,653 เมตร และเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 203 (สอง-ศูนย์-สาม) ขนาด 40 มิลลิเมตร สามารถยิงได้ทั้งปืนเล็กและลูกระเบิดยางในกระบอกเดียวกัน ทำงานด้วยการเลื่อนลำกล้องออกและเข้า ยิงด้วยการประทับบ่า ระยะยิงไกลสุด 400 เมตร

        จากนั้น เสด็จไปยังสนามกีฬายิงปืน ศูนย์การทหารราบ ทรงฟังการบรรยายการใช้ปืน BBGUN ซึ่งปืน BBGUN ที่จะทำการยิงมี 2 ชนิด คือ ปืนพกแบบ 1911 ทำงานด้วยระบบแก๊สบรรจุที่ซองกระสุน และปืนเล็กสั้นจู่โจม แบบ M4 (เอ็ม-โฟร์) ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่

        โอกาสนี้ ทรงทดลองทรงปืน BBGUN แบบปืนพกที่ระยะ 10 เมตร และปืนเล็กสั้นที่ระยะ 10 เมตร

        สนามกีฬายิงปืน ศูนย์การทหารราบ มีพื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วย สนามฝึกด้วยกระสุนจริง 2 สนาม , สนาม BBGUN และสนามเพนท์บอล 1 สนาม โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว