สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม ผู้พิการทางสายตา พร้อมสุนัขนำทาง เฝ้ารับพระราชทานกำลังใจ เป็นการส่วนพระองค์

05 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 363

        วันนี้ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 14.31 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ด็อกเตอร์คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะสัตวแพทย์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และผู้บังคับการกองพันสุนัขทหาร นำนางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม ผู้พิการทางสายตา พร้อมด้วยบิดามารดา และสุนัขนำทางชื่อลูเตอร์ สุนัขพันธุ์แลบราดอร์ เฝ้ารับพระราชทานกำลังใจและทรงส่งเสริมให้คนไทยมีความเข้าใจ ในขณะที่สุนัขนำทางกำลังปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการจัดวิทยากรให้การอบรม

        สำหรับนางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม สูญเสียการมองเห็นอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเนื้องอกในสมอง ปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาจาก Hendrix College (เฮนดริก คอลเลจ) ในสหรัฐอเมริกา และเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ได้แสดงความจำนงค์ ขอใช้สุนัขนำทางชื่อลูเตอร์ สุนัขพันธุ์แลบราดอร์ ซึ่งได้รับการฝึกจาก Guiding Eyes for the Blind (ไกด์ดิ้ง อายส์ ฟอร์ เดอะ บลาย) ศูนย์ฝึกอบรมและคลินิกสัตวแพทย์ ในยอร์กทาวน์ไฮท์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรฝึกสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ปัจจุบันนางสาวคีรินฯ ดำเนินชีวิตที่ประเทศไทย โดยมีลูเตอร์สุนัขนำทาง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการชนิดหนึ่ง โดยในหลายๆ ประเทศทั่วโลก มีกฎหมายอนุญาตให้เข้าสถานที่สาธารณะได้ทุกแห่ง

        โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถารกับผู้ไปเข้าเฝ้า และพระราชทานคำแนะนำให้กรมการสัตว์ทหารบกดำเนินโครงการฝึกสุนัขนำทางร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว