สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี"

05 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 856

        วันนี้ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 17.34 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

        ในการนี้ ทรงเปิด "ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี" ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจร สามารถให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนภายในจุดเดียวและวันเดียว (One-Stop Service) นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศ ที่เปิดบริการการผ่าตัดรักษานิ่วทางเดินปัสสาวะแบบผู้ป่วยไม่ต้องพักค้างคืน เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการตรวจและรักษาของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อย มีความลำบากในการเดินทางไปโรงพยาบาล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อศูนย์ดังกล่าว มีความหมายว่า "ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะที่ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ"

        เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 โดยมีศัลยแพทย์ ที่มีความสามารถให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาครอบคลุมทุกโรค และทุกระบบของสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ อาทิ โรคระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก เช่น ท่อปัสสาวะเปิดผิดที่ ท่อไตอุดตันแต่กำเนิด โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งไต โรคการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างผิดปกติ เช่น โรคต่อมลูกหมากโต กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาทผิดปกติ และภาวะปัสสาวะเล็ดราดในสตรี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต นิ่วในหลอดไต และนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การผ่าตัดเสริมสร้างและซ่อมแซมทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะตีบ หลอดไตตีบ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เนื้องอกต่อมหมวกไต ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย และภาวะหมัน เช่น การพร่องของฮอร์โมน 

        ทั้งนี้ ในอนาคตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะขยายการให้บริการผู้ป่วยใน เป็นขนาด 1,000 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางครบวงจร รวมทั้งการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิชั้นสูง มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว