พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังนายโมฮัมเหม็ด เอ็นนาเซอร์ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรณี นายบาญี กออิด อัสซิบซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

05 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 265

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        ฯพณฯ นายโมฮัมเหม็ด เอ็นนาเซอร์ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรุงตูนิส ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า ท่านประธานาธิบดี บาญี กออิด อัสซิบซี แห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ถึงแก่อสัญกรรม การจากไปของท่านซึ่งเป็นผู้นำผู้อุทิศตนเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ นับเป็นความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน รวมทั้งประชาชนชาวตูนิเซีย และครอบครัวของท่านประธานาธิบดี ในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้ 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว