สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี 2562

03 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 369

        วันนี้ 2 สิงหาคม 2562  เวลา 11.04 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังสมาคมแม่บ้านทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี 2562 ในโอกาสครบปีที่ 43 ซึ่งสมาคมแม่บ้านทหารบกจัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบก

        ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ แล้วเสด็จไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกถวายแด่พระสงฆ์ 10 รูป ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรร้านกิจการสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋า , พวงกุญแจ , ร่ม , และรองเท้า

        สมาคมแม่บ้านทหารบก เดิมเป็นชมรมแม่บ้านทหารบก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 เพื่อสนับสนุนการทำงานของข้าราชการทหาร รวมถึงดูแลกำลังพลในด้านอาชีพและสวัสดิการต่างๆ ปัจจุบันสมาคมแม่บ้านทหารบก ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ยังสานต่อนโยบายของอดีตนายกสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

        ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญๆ และยังดำเนินกิจการตามโครงการหลัก 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม , ปลดหนี้ , ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา