สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

02 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 850

        วันนี้ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.34 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับเครื่องบินที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับเสด็จ


        เวลา 10.50 น. เสด็จไปยังเจดีย์ศรีสุคตคีรี (สี-สุ-คด-คี-รี) วัดสว่างอารมณ์ หรือวัดเขาหัวจุก ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานเจดีย์ ทรงกราบ ทรงสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง แล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระครูวิสุทธิปัญญาคม เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เจ้าอาวาส ถวายอนุโมทนา

        จากนั้น เสด็จขึ้นไปยังองค์เจดีย์ฯ ชั้น 2 ทรงวางพวงมาลัยและทรงกราบ โดยเจดีย์แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วย โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณโดยรอบเกาะสมุย ซึ่งบริเวณนี้ ถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สำคัญของ

เกาะสมุย สามารถมองเห็นทัศนียภาพของชายหาดเฉวง และเกาะแก่งใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังสามารถมองเห็นรันเวย์ของสนามบินเกาะสมุยได้อย่างชัดเจน


        เวลา 11.21 น. เสด็จไปยังสวนสาธารณะพรุเฉวง ทรงทำกิจกรรมจิตอาสา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะพรุเฉวง ร่วมกับข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 1,500 คน โดยทรงตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และกวาดบริเวณลานกิจกรรม เป็นตัวอย่างที่ดีในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสา ร่วมกันทำความดี เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

        ในการนี้ ทรงทาสีที่จอดรถจักรยาน ซึ่งจะนำไปติดตั้งตามโครงการที่เทศบาลนครเกาะสมุยได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะ ที่นอกจากจะเป็น

สถานที่พักผ่อนผ่อนใจแล้ว ยังจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีลู่ปั่นจักรยาน และลู่สำหรับเดิน-วิ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

        โอกาสนี้ พระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้แทนสมาชิกจิตอาสาฯ เมนูผัดกระเพรา ไข่เจียว และไอศกรีม สร้างความปลาบปลื้มใจแก่สมาชิกจิตอาสาฯ จังหวัด

สุราษฎร์ธานีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน

904 วปร. กว่า 120,000 คน


        เวลา 12.22 น. เสด็จไปยังโรงแรมซินเนจี้ หาดเฉวง ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณชายหาดเฉวง ทรงปล่อยเต่าตนุ และเต่ากระ อายุประมาณ 1 ถึง 2 ปี จำนวน 68 ตัว ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดถวาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สู่ท้องทะเล โดยเต่าบางส่วนเป็นเต่าที่บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพรได้รักษา และอนุบาลจนหาย


        เวลา 16.00 น. เสด็จไปยังสวนสัตว์ซาฟารีปาร์ค ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย ทอดพระเนตรการแสดงโชว์ช้างแสนรู้ 3 เชือก ได้แก่ ช้างไพฑูรย์, ช้างน้องฝน และช้างน้องฟ้า อาทิ การอาบน้ำช้าง โดยทรงร่วมอาบน้ำช้างร่วมกับพระสหาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับช้าง เห็นถึงพฤติกรรมความน่ารักเวลาได้เล่นน้ำ ซึ่งปกติในแต่ละวันช้างจะอาบน้ำทุกๆ 1 ชั่วโมง การแสดงช้างปฏิบัติตามคำสั่ง เช่น เล่นฮูลาฮูป เตะฟุตบอล และช้างชักเย่อ การแสดงของลิงทองคำ ที่ปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวจากต้น

        ก่อนเสด็จกลับ ทรงนั่งช้างชมทัศนียภาพโดยรอบสวนสัตว์ฯ ระยะทางประมาณ 400 เมตร ตามเส้นทางที่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ของหมู่บ้านควาญช้าง


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว