สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

31 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 634

        วันนี้ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.49 น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพร้อมพระสหายไปยังกรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ ทอดพระเนตรเรือพระราชพิธี ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ซึ่งเป็นเรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่กองทัพเรือ ได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช 2562 ณ วัดอรุณราชวราราม ซึ่งหมายกำหนด จะมีขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการพายเรือพระที่นั่งและการเห่เรือ ใช้กำลังพลประจำเรือ และฝีพาย รวม 166 นาย แสดงในท่านกบิน ซึ่งใช้สำหรับเรือพระที่นั่งเท่านั้น สำหรับการเห่เรือ นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นผู้เห่เรือ เพื่อกำหนดจังหวะแก่ฝีพาย โดยใช้กาพย์เห่เรือ บทพระนิพนธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่บรรยายถึงความงดงามของเรือแต่ละลำ

        จากนั้น ทอดพระเนตรเรือรูปสัตว์ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรเรือต่างๆ ในสังกัดของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ อาทิ เรือเร็วตรวจการลำน้ำและเรือจู่โจมทางลำน้ำ ซึ่งใช้ในการตรวจลาดตระเวนในแม่น้ำเจ้าพระยา และลำน้ำโขง


        เวลา 14.51 น. เสด็จพร้อมด้วยพระสหายไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        จากนั้น เสด็จเข้าสู่พระวิหาร ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธประทีปวโรทัย ประธานพระวิหาร พระอัฐิ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

        ต่อจากนั้น ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคน ผ้าไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอนุโมทนา แล้วทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

        สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร สนพระทัยในการทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับพระเถระ อยู่เป็นนิจ โดยขณะที่ทรงศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะเสด็จไปทรงสนทนาธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย อยู่เสมอ เมื่อเสด็จกลับประเทศไทยจะทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมตามโอกาส


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว