พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

31 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 220

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมหมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก กรุงราบัต ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง เพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรโมร็อกโก ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธ์ไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนม บนพื้นฐานแห่งความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ประเทศของเราจะสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว