สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปีพุทธศักราช 2562

30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 563

        วันนี้ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.50 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร ทรงเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญาและจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับสากล

        โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายนที อุตฤทธิ์  สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์  สาขาดนตรี ได้แก่ นายอานันท์ นาดคง  สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์  สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายสยมภู มุกดีพร้อม  สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเสริม เปรมธาดา และสาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สิงห์ อินทรชูโต 

        ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจสามารถไปเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว