พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 411

        วันนี้ 29 กรกฎาคม 2562  เวลา 17.45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลเลาะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลาะห์ อัลชัรฮาน เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

        เวลา 18.00 น. นายอีโว ซีเบอร์ (Mr. INo Sieber) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

        ในโอกาสนี้ นางกราซีตา โตเลนตีโน (Mrs. Gracita Tolentino) ภริยา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

        เวลา 18.24 น. นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

        ในการนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาท 

        เวลา 18.32 น. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นางนิภา ยิ้มฉาย รองอัยการสูงสุด นายวิเชียร สุดรุ่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายศักดา ช่วงรังษี เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

        ในการนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาท


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว