พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 138

        ด้วยวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

        ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี  เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย

        หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีร่วมกันซึ่งช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมาอย่างยาวนานจะเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านต่อไปในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย