พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 106

        ด้วยวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

        ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรโมร็อกโก

        ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนม บนพื้นฐานแห่งความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ประเทศของเราจะสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า  

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำพรรณ การพูล

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย