ปลูกตะไคร้ตัดใบส่งขาย สร้างรายได้ครัวเรือน ความสุขในวิถีพอเพียง

27 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 1517

ปลูกตะไคร้ตัดใบส่งขาย สร้างรายได้ครัวเรือน ความสุขในวิถีพอเพียง


นายเสรี ชัยแก้วทองมาก เกษตรกรผู้พลิกผันชีวิต จากเคยทำงานประจำแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาเป็นเวลากว่า 20 ปี วันนี้นายเสรีได้ทำในสิ่งชอบและสนใจ หันมาทำการเกษตรแบบเต็มตัว ด้วยการปลูกตะไคร้ตัดใบส่งออก สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและยังได้แนะนำให้เกษตรกรคนอื่นที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องรอฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน 6 เดือน ถึง 1 ปี 

ตะไคร้ ถือเป็นพืชทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่นอกจากศัตรูพืชค่อนข้างน้อย ดูแลง่าย ประกอบกับกระแสการดูแลรักษาสุขภาพจากสมุนไพรกำลังเป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างกว้างขวาง จึงทำให้นายเสรี ไชยแก้วทองมาก ตัดสินใจลาออกจากงานประจำก้าวสู่อาชีพเกษตรกรแบบเต็มตัว หลังจากที่ศึกษาหาข้อมูลมากว่า 2 ปี โดยใช้พื้นที่เริ่มแรกจำนวน 8 ไร่ และขยายผลส่งต่อพื้นที่การปลูกให้กับผู้สนใจอีก 200 ไร่ ปลูกตะไคร้ขายโดยการตัดใบและหัวตากแห้ง ส่งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงงานทำพริกแกง โรงงานผลิตผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โรงงานผลิตน้ำมันสกัดจากตะไคร้ ชาใบตะไคร้ เป็นต้น

นายเสรี ชัยแก้วทองมาก บอกว่า ตะไคร้ จัดเป็นพืชผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกและดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ปลูกในดินได้แทบทุกชนิด แต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายจะดีที่สุด เพราะจะแตกรากและกอได้ดี ที่สำคัญต้องมีแหล่งน้ำด้วย ระยะการปลูก ความห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร หนึ่งหลุมใช้ต้นพันธ์ 2 ต้น ความห่างระหว่างแถว 70 เซนติเมตร พื้นที่ 1 ไร่ ใช้ต้นพันธุ์ประมาณ 400-450 กิโลกรัม ในระยะ 2 สัปดาห์แรก จะต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ส่วนการให้น้ำจะใช้สายน้ำพุ น้ำหยด หรือระบบสปริงเกอร์ก็ได้ ตามที่ผู้ปลูกถนัดหรือตามพื้นที่ของเจ้าของสวน ตะไคร้เป็นพืชที่ชอบน้ำชอบความชื้น เมื่อน้ำสมบูรณ์จะแตกใบแตกกอได้ดีแต่น้ำต้องห้ามท่วมขัง

ตะไคร้ มีศัตรูพืชค่อนข้างน้อยมาก ดูแลง่าย ตะไคร้หัวอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน ส่วนตะไคร้ตัดใบเมื่อครบ 2 เดือนจะสามารถตัดตัดใบได้ต่อเนื่องไปจนถึง 2 ปี จึงทำการรื้อแปลงใหม่ สำหรับการเก็บเกี่ยวตะไคร้นั้น จะใช้แรงงานคนหรือรถตัดก็ได้ การเกี่ยวต้องเกี่ยวเหนือสะดือตะไคร้ หั่นเป็นชิ้น 1 เซนติเมตรหรือตามที่ลูกค้าต้องการ ตากแดดเดียว ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ราคาใบตะไคร้ตากแห้งกิโลกรัมละ 14 - 20 บาท ในส่วนของหัวก็สามารถหั่นตากแห้งขายได้เช่นเดียวกัน รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50,000 - 100,000 บาท ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ณ วันนี้นายเสรี เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ศึกษาวิธีการปลูก เพราะบางพื้นที่ถึงดินจะดี แต่ไม่มีน้ำก็ไม่สามารถปลูกได้ นอกจากนี้นายเสรี ยังบอกอีกว่า การปลูกตะไคร้ตัดใบนั้น ถ้าเกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเองประมาณ 1-2 ไร่ อยากแนะนำให้ทำกันเองในครอบครัว ไม่อยากให้จ้างแรงงาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่มากและสะดวกในการดูแล 20 วันก็ตัดขายได้แล้ว ไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนก็มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว ถึงครั้งละ 3,000-4,000 บาท/ไร่ เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว หากเรารอพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่น พืชบางชนิดใช้เวลาในการเพาะปลูกจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว 6 เดือน ถึง 1 ปี

นายเสรี ชัยแก้วทองมาก บอกอีกว่า ทุกวันนี้ ตนมีความสุขกับการทำการเกษตรที่ตนรักและสนใจอาจมีอีกหลายคนที่ไม่กล้าจะตัดสินใจเดินออกจากวิถีชีวิตที่เคยเป็นมา แต่นายเสรี ไชยแก้วทองมาก กล้าที่จะเปลี่ยนและทำอย่างเข้าใจและตั้งใจ โดยศึกษาหาข้อมูลก่อนลงมือปลูกจริง ผ่านปัญหาอุปสรรคมามากมาย แต่ด้วยหนทางที่เลือก ทำสิ่งที่ชอบ จึงมีวันนี้ ความสุขของนายเสรี ไม่ได้อยู่ที่เงินทอง แต่ความสุขของนายเสรี คือการได้ส่งต่อความรู้และช่วยให้เกษตรกรหลายๆ คนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว มีความสุขในวิถีพอเพียง      


รพีพรรณ วิเศษ สวท.นครราชสีมา รายงาน   


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพรรณ วิเศษ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา