พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

26 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 561

        วันนี้ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.26 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด มหาชน จัดการประกวดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้ถ่ายทอดแนวคิดจินตนาการและความสามารถผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และทัศนศิลป์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยแบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และเยาวชนใน 3 กลุ่มอายุ ประกอบด้วย อายุต่ำกว่า 9 ปี , อายุ 9 ถึง 13 ปี , และอายุ 14 ถึง18 ปี มีผู้ส่งผลงานประกวด 539 คน รวม 574 ชิ้น 


        ภายในนิทรรศการ ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นทั้งหมดรวมจำนวน 24 ชิ้น และผลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกร่วมจัดแสดงอีกจำนวน 63 ชิ้น อาทิ ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม ผลงานชื่อ "ของขวัญ" ระดับเยาวชน อายุต่ำกว่า 9 ปี ได้แก่ เด็กหญิงธนภร นรัจฉริยางกูร ผลงานชื่อ "ช่วยกัน" ระดับเยาวชน อายุ 9 ถึง 13 ปี ได้แก่ เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ โอษธีศ ผลงานชื่อ "คนไทยจงรักภักดี ร่วมทำความดีถวายในหลวง" และ ระดับเยาวชน อายุ 14 ถึง 18 ปี ได้แก่ นางสาวชญาภา ศิลาวัชนาไนย ผลงานชื่อ "ถักทอความงาม คุณค่าความดี"

        ผู้สนใจสามารถไปเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว