มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

24 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 220

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

            ทั้งนี้ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7500 ต่อ 31733 หรืองานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-3840-4 ต่อ 22142 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณวิไล สนิทผล

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักข่าว